Verleggen kabels en leidingen voor een winkel op Ekkersrijt

Op het in de provincie Noord-Brabant industrieterrein Ekkersrijt heeft een projectontwikkelaar plannen om een gebouw te kopen en te slopen om er vervolgens op een groter perceel een retail-woonwinkel te gaan
realiseren.

In opdracht van de projectontwikkelaar begeleiden wij in samenwerking met de gemeente Son en Breugel het verleggen van de kabels en leidingen. Een uitdaging in dit project is ruimtegebrek en dat maakt het complex. De grote rioolleidingen moeten buiten het gebouw in de beperkte ruimte worden verlegd. Daarbij komt dat de KPN-leidingen niet buiten gebruik gesteld kunnen worden vanwege de data van
alle bedrijven op Ekkersrijt. De andere kabels en leidingen mogen onder de inpandige parkeerplaatsen komen te liggen.

Dit houdt in dat wij het ontwerp maken van de te verleggen kabels en leidingen en dit afstemmen met de nutsbedrijven, de gemeente en de adviseur van de projectontwikkelaar. De nutsbedrijven dienen de tracés
goed te keuren.

Ook op het juridisch vlak dient alles te kloppen en wordt het zakelijk recht gevestigd. Dit is een contract tussen de grondeigenaar (de projectontwikkelaar) en de nutsbedrijven, zodat zij op elk gewenst moment toegang hebben tot hun kabels en leidingen.

Op dit moment zetten wij de opdracht uit naar de nutsbedrijven. Het proces van enerzijds de bestemmingsplanwijziging bij de gemeente en daarnaast onze opdracht naar de nutsbedrijven, waarna
nog een raming, een akkoord hierop en het inplannen van de werkzaamheden volgt, neemt nog enige tijd in beslag. Naar verwachting zullen de nutsbedrijven in het eerste kwartaal van 2022 kunnen starten met de werkzaamheden.

Samen met de gemeente Son en Breugel en de projectontwikkelaar zorgen wij voor een veilige ondergrondse infra zodat we op Ekkersrijt met z’n allen lekker kunnen winkelen.

Project:
Verleggen kabels en leidingen voor een winkel op Ekkersrijt
Locatie:
Son en Breugel
Klant:
Projectontwikkelaar
Terug naar projecten