Vernieuwde rotonde De Bromtol

Al vele jaren is onderzoek gedaan naar een oplossing voor de verkeersproblematiek van rotonde de Bromtol in de gemeente Oosterhout en diverse varianten zijn de afgelopen jaren de revue gepasseerd. In 2019 is door de gemeente Oosterhout het besluit genomen om de bestaande vijftaks enkelstrooksrotonde om te bouwen tot een vijftaks turborotonde, met een (brom)fietstunnel onder de Weststadweg-Zuid. Ook is in 2019 de aanbesteding voor deze reconstructie gestart.

Samen met Den Ouden uit Schijndel heeft Kragten het winnende EMVI-plan voor de bouwteamovereenkomst geschreven. In de tenderfase is onder andere een tijdelijke grote ovonde ontworpen die tijdens de uitvoeringsfase het verkeer in goede banen om het werkterrein heen moet leiden. Door de aanleg van deze ovonde kan de nieuwe turborotonde nagenoeg volledig buiten het verkeer worden gerealiseerd en wordt het aantal fasewisselingen gedurende de bouw geminimaliseerd. Dit plan werd door de gemeente Oosterhout positief ontvangen.

Begin 2020 is voortvarend gestart met de ontwerp- en onderzoeksfase, een belangrijke fase in het bouwteam waar in samenwerking met Den Ouden en de gemeente Oosterhout zowel de tijdelijke verkeerssituatie als de definitieve ontwerptekeningen van bovengrondse en ondergrondse infra verder vorm hebben gekregen. Kragten verzorgde in deze fase onder andere de flora- en faunaonderzoeken, het onderzoek naar geluidseffecten en de invloed van de nieuwe rotonde en de fietstunnel op de waterhuishouding. Ook de vertaling van onderzoeksresultaten en maatregelen naar de ontwerptekeningen, het landschappelijk inpassingsplan en fraaie 3D-impressies werd door Kragten verzorgd. Met deze impressies krijgen inwoners van Oosterhout en weggebruikers een goed beeld van de toekomstige situatie.

Sinds oktober 2020 is de uitvoering van de plannen door Den Ouden in volle gang. De tijdelijke ovonde is alweer ruime tijd in gebruik en functioneert naar behoren. Ook de contouren van de nieuwe turborotonde en de (brom)fietstunnel zijn inmiddels zichtbaar. De vernieuwde rotonde de Bromtol zal naar verwachting na de zomer van 2021 volledig worden opengesteld voor het verkeer en dan weer bijdragen aan een verkeersveilige doorstroming van het verkeer.

Project:
Vernieuwde rotonde De Bromtol
Locatie:
Oosterhout
Klant:
gemeente Oosterhout
Terug naar projecten