Verplaatsing gemaal nabij Neer

Half juli 2020, een periode waarin we normaal gesproken genieten van een zonnetje en meestal iedere waterdruppel erg welkom is om te verkoelen of de dorst van planten, dieren en mensen te lessen. Hoe anders was dat dit jaar. Waarin we, zeker in Limburg, half juli ineens geconfronteerd werden met extreem hoogwater en wateroverlast.

Dat dijkversterkingsprojecten in strijd tegen het veranderende klimaat hard nodig zijn, stond al buiten kijf. De ervaring van afgelopen juli versterkte dat alleen maar. Dat neemt niet weg dat dijkversterkingsprojecten een grote impact op hun omgeving hebben. Naast dat gronden aangekocht moeten worden en er veel overleg met de omgeving plaatsvindt, betekent dit soms ook dat civiele kunstwerken verplaatst moeten worden. Dat laatste is misschien niet iets waar je als eerste aan denkt, zeker niet als deze kunstwerken voor een belangrijk deel onder de grond zitten, maar zeker ook iets dat onderdeel kan zijn van een dijkversterking.

Bij de dijkversterking van de Maas nabij Neer betekent het dat een gemaal uit de dijk moet en 50 meter verplaatst wordt. Dat houdt in dat ook alle riolering en persleiding (300 meter verlengd en onder de dijk door) verlegd moeten worden. Om deze klus te klaren heeft Waterschapsbedrijf Limburg een bouwteam opgericht. Een bouwteam met drie aannemers, een adviesbureau en een aantal installateurs.

Een bouwteam dat snel gaat, want in januari begonnen en in september is het gemaal al zo goed als verplaatst. Dat komt omdat de samenwerking en afstemming vlotter verloopt. Je zit meer in de spotlight. Voor dat wat je doet, sta je echt aan de lat en je kan dan minder makkelijk zeggen: “Dit nemen we mee en zoeken we nog even rustig uit”. Tegelijkertijd denk je ook meer met elkaar mee.

Voor ons betekent het dat we dichter op dat wat gebouwd wordt zitten. Dat vraagt van ons om ook meer over de technische details na te denken, echt maatwerk te leveren en dat maakt het leuk. Het is belangrijk om met de aannemer ook over de uitvoering te praten, want wij zitten in het bouwteam meer aan de voorkant en anders mis je de leerpunten. Het gaat namelijk niet alleen om snelheid, maar zeker ook om de kwaliteit, zodat we droge voeten houden bij hoogwater.

Project:
Verplaatsing gemaal nabij Neer
Locatie:
Neer
Klant:
Waterschapsbedrijf Limburg
Terug naar projecten