Vervangen brugleidingen WBL

In opdracht van Waterschapsbedrijf Limburg vervangen we samen met Van Den Heuvel Aannemingsbedrijf een rioolpersleiding, die is opgehangen onder een brug over het Julianakanaal. De huidige stalen persleiding Ø 368 mm is in slechte technische toestand en moet op korte termijn worden vervangen.

Om tot een ontwerp en een uitvoeringsplan te komen, brengen we eerst het bestaande systeem in beeld om te bepalen tot waar en hoe de leiding het beste kan worden vervangen. Daarnaast onderzoeken we de gevolgen voor de omgeving én de invloed die de omgeving heeft op onze uitvoering. Hierbij speelt het belang van ongehinderde doorgang van de scheepvaart op het kanaal een grote rol.

Op basis van onze analyse van de omgeving en stakeholderbelangen, hebben we twee varianten voor het vervangen van de leiding uitgewerkt. In de eerste variant wordt de bestaande leiding van het water vervangen door een nieuwe leiding, terwijl de scheepvaart met minimale hinder door kan gaan. In dit ontwerp hebben we tevens optimalisaties opgenomen aan de hand van leerpunten uit de huidige situatie. Door onze materiaalkeuze voor de leiding, een aangepast bevestigingssysteem en homogene isolatie, heeft het nieuwe systeem een langere levensduur dan het huidige systeem.
De tweede variant bestaat uit een boring onder het Julianakanaal, waardoor er een nieuwe leiding over een nieuw tracé tot stand komt. Hierdoor heeft de scheepvaart geen hinder van de werkzaamheden, behalen we een lange levensduur van de leiding en verbeteren we het hydraulisch verloop van de leiding. Doordat in deze situatie de bestaande leiding over een langer tracé wordt vervangen, nemen we tevens een aantal andere kwetsbare punten in het systeem weg.

Een uitgebreid afwegingsmodel geeft objectief de voor- en nadelen van beide varianten weer, waarmee WBL een weloverwogen besluit kan nemen voor het verder ontwerpen en realiseren van een van deze varianten.

Project:
Vervangen brugleidingen WBL
Locatie:
Illikhoven
Klant:
WBL
Terug naar projecten