Visie op gebouw en watersysteem Landgoed Rivieren Voerendaal

Landgoed Rivieren, gesticht rond 1364 is een landgoed, dat met enkele tussenperioden, in eigendom is geweest van een familie. Het landgoed is niet alleen een landgoed conform de natuurschoonwet maar ook sinds 1950 Rijksmonument en sinds 2002 historische buitenplaats. Het geheel omvat het kasteel, de diverse bomenlanen, de hoeve, de toegangsbruggen en de omliggende gronden. Om voor de toekomst een duidelijke visie te hebben over inrichting, beheer en exploitatie van de gronden en opstallen heeft Kragten de “visie Landgoed Kasteel Rivieren & Oliemolen” opgesteld. De Oliemolen is een watermolen die onderdeel uitmaakt van het landgoed.

Aanleiding was het niet functionerende watersysteem voor de grachten rondom het monument. Naast een landschappelijke analyse heeft er tevens een planologische toets plaatsgevonden waarmee niet alleen de gebouwen op papier voor de toekomst als landgoed geborgd zijn maar tevens de daadwerkelijke randvoorwaarden (bijvoorbeeld watersuppletie in de gracht) in stand gehouden kunnen worden . In de uitwerking is nadrukkelijk aandacht geschonken aan het gehele watersysteem en waterhuishouding vanaf onttrekking van water uit de omliggende beken tot en met het terugvoeren van water. Dit is van belang voor het behoud van de funderingen van het kasteel en hoeve en daarmee de beschermde gebouwen.

Project:
Visie op gebouw en watersysteem Landgoed Rivieren Voerendaal
Locatie:
Voerendaal
Klant:
Stichting Landgoed Rivieren
Terug naar projecten