Voorzieningenscan voor verbindend bewegen in Dongen

Beweging is een verplaatsing, meestal een verplaatsing met een bestemming. Hoewel voldoende beweging al waardevol is, wordt bewegen makkelijker en leuker wanneer dit gebeurt op aantrekkelijke plekken. Kunst, natuur, cultuur zijn voorbeelden van factoren die plekken aantrekkelijk maken en mensen kunnen motiveren te bewegen. Om een toekomstbestendige aantrekkelijke beweegruimte binnen de gemeente Dongen te kunnen bieden, voerde Kragten een ruimtelijke scan uit. De ruimtelijke scan heeft als doel om als één van de bouwstenen voor een passende sportvisie te fungeren.

De ruimtelijke scan biedt de juiste basis voor de sportvisie, waarbij Kragten de binnen- en buitensport inclusief de openbare ruimte als één geheel bekeek en analyseerde. Hierbij keken wij niet alleen naar de huidige sport- en beweegvoorzieningen, maar ook naar toekomstige ontwikkelingen op het gebied van bevolking, verenigingen en sport. Door deze informatie geografisch te verwerken en te combineren, is eerst een beweegstructuurkaart gemaakt. Door vervolgens toekomstige gebiedsontwikkelingen en bestaande verbindingen te integreren is de ontwikkelingskaart “Verbindend Bewegen” gemaakt.

De ontwikkelingskaart geeft de ontwikkelingskansen voor het beweeglandschap in Dongen weer. Door deze ontwikkelingen in te zetten, zorgt de gemeente, voor nu en in de toekomst, voor de juiste basis voor bewegend Dongen. Veranderingen in de maatschappij vragen om aanpassingsvermogen. De gemeente Dongen kan hierop inspelen door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Door de openbare ruimte als beweeg- en verbindingsruimte in te zetten, wordt beweging gestimuleerd en verenigingen ondersteund in hun ontwikkelingen. Binnen de gemeente Dongen vervullen verenigingen een belangrijke maatschappelijke rol, die diverse uitdagingen met zich mee brengt. Door vooruit te kijken en actief in te spelen op ontwikkelingen faciliteert de gemeente Dongen de verenigingen zodat zij nog lang hun rol kunnen vervullen.

De bestaande beweegvoorzieningen bieden een prima basis voor een beweegvriendelijke toekomst wanneer deze voorzieningen afgestemd kunnen worden op hun omgeving. De bereikbaarheid en het samen brengen van vraag en aanbod worden voor beweegvoorzieningen en sportverenigingen essentieel om met goed vertrouwen de toekomst in te gaan.

Project:
Voorzieningenscan voor verbindend bewegen in Dongen
Locatie:
Dongen
Klant:
Gemeente Dongen
Terug naar projecten