Waarborgen kwaliteit riolering gemeente Peel en Maas

In opdracht van de gemeente Peel en Maas stelde Kragten een raamovereenkomst “Onderhoud Riolen” (relinen en repareren van riolen) op en besteedde deze aan. Vervolgens voerde Kragten directie en hield toezicht op de uitvoering van deze onderhoudswerkzaamheden binnen de gemeente. Het betreft een onderhoudsproject van circa 1,1 miljoen euro, dat in 3 jaar tijd werd uitgevoerd en afgerond.

De werkzaamheden bestonden onder andere uit reinigings- en inspectiewerkzaamheden, het uitvoeren van reparaties (freeswerkzaamheden en deelliners), putrenovaties en reliningen. Kragten heeft ook de ontwerpberekeningen getoetst, de proefstukken laten beproeven en een advies naar aanleiding van de resultaten van de proefstukken opgesteld.

Daarnaast zijn in het werk reliningen in diverse grote riolen opgenomen, waarbij het waarborgen van de afvoer van rioolwater een grote rol speelt. Dit betreft werkzaamheden in de John F. Kennedylaan te Panningen (rioolbuis rond 1250 mm) en de Maasstraat te Baarlo (rioolbuis rond 1500 mm) het geval.

Project:
Waarborgen kwaliteit riolering gemeente Peel en Maas
Locatie:
Gemeente Peel en Maas
Klant:
Gemeente Peel en Maas
Terug naar projecten