Warmtekoudeopslag IKC Horst

Het nieuwe Integraal Kenniscentrum (IKC) in Horst wordt voorbereid op het veranderende klimaat. Het terrein wordt ingericht zodat het om kan gaan met bijvoorbeeld hittestress en wateroverlast. Kragten heeft deze inrichting op zich genomen. Het ontbrekende, maar zeer actuele puzzelstuk hierin is energie. We bedachten een oplossing hiervoor; samen met Kuijpers Installatietechniek ontwikkelden we een warmtekoudeopslag (WKO).

We hebben bij de inrichting van het IKC in Horst rekening gehouden met zoveel mogelijk stukken van de duurzaamheidspuzzel. Denk hierbij aan het planten van groen, dat helpt tegen hittestress en bevordert de ecologie, plus de aanleg van een gedegen regenwaterberging. Beide zijn nodig om gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.
Een belangrijk aspect bij duurzame inrichting is ook energie. Vanuit de Transitievisie Warmte wordt door de gemeente geschetst hoe we de komende dertig jaar van het aardgas af gaan. De gemeente heeft besloten om met haar publieke gebouwen te laten zien waar we naartoe kunnen gaan. Voor het IKC heeft Kragten daarom samen met Kuijpers de mogelijkheid van een warmtekoudeopslag onderzocht en uitgewerkt. De warmte van het gebouw wordt met een dergelijk systeem in de bodem opgeslagen in een waterhoudende zand- of kiezellaag. In de zomer kan het gebouw hiermee worden gekoeld en in de winter worden verwarmd.

Waar Kuijpers naar de techniek van de installatie zelf kijkt, hebben wij gekeken naar de mogelijkheden van en de invloed op de omgeving. Zo ligt bijvoorbeeld de Venlo Schol onder Horst. Dit is een waterdichte kleilaag die niet doorbroken mag worden. De WKO kan daarom niet te diep aangelegd worden, terwijl dit eigenlijk wel de voorkeur heeft. Een geohydrologische analyse geeft daarom inzage in de potentie van een WKO en hoe het geoptimaliseerd kan worden.

Op deze wijze komen duurzaamheid, groen, water en energie samen bij het Integraal Kenniscentrum in Horst.

Project:
Warmtekoudeopslag IKC Horst
Locatie:
IKC Horst
Klant:
Gemeente Horst aan de Maas
Terug naar projecten