Water in balans in Oirsbeek

Waterschap Limburg treft samen met de gemeente Schinnen op 29 locaties extra maatregelen. Inwoners en ondernemers ervaren ernstige overlast bij hevige regenval. Het regenwater stroomt met extreme hoeveelheden in korte tijd via droogdalen en wegen het dorp in. Binnen een uur ontstaan overstromingen.
Samen met de gemeente, inwoners en andere betrokkenen zijn de knelpunten verzameld en onderzocht op oplossingen.

Kragten simuleert via een innovatief model de afstroming en berekent uiteindelijk het noodzakelijke bergingsvolume. Het principe is het water bergen en vertraagd weer doorvoeren, waarin de bedreiging wordt weggenomen. Elke maatregel is maatwerk ter plaatse en bestaat onder andere uit het verruimen van bestaande en het aanleggen van nieuwe regenwaterbuffers, het omleiden en remmen van afstromingen via een natuurlijke gronddam.

Project:
Water in balans in Oirsbeek
Locatie:
Oirsbeek
Klant:
Gemeente Schinnen
Terug naar projecten