Water parkeren in waterberging Valkenswaard-zuid

Het waterbergingsgebied is gepland tussen Dommelen en Valkenswaard aan beiden zijden van de Dommel. Het komt te liggen ten zuiden van de Dommelsche watermolen en ten noorden van de N69. Dit dal heeft van nature een 'badkuip'-vorm. Deze vorm maakt het heel geschikt om water te bergen.

Van oudsher treedt de Dommel in dit Dommeldal, vooral in de winter, af en toe buiten zijn oevers. Deze overstromingen langs beken worden natuurlijke overstromingen genoemd. Door een kade aan te leggen dwars op de Dommel kan er in noodsituaties extra water in het gebied worden 'geparkeerd'. In een extreme situatie, kan het waterschap het gebied tijdelijk onder water zetten door de stuwen in de kade gedeeltelijk dicht te zetten. Zo'n situatie komt naar verwachting gemiddeld vanaf één keer per 25 jaar voor.

De kade houdt dan het Dommelwater tegen. Als de hoogwatersituatie weer veilig is, laten we het gebied weer geleidelijk leeglopen door het regelwerk open te zetten. Zolang er geen calamiteit is, kan de grondeigenaar zijn land normaal gebruiken. Alleen bij noodsituaties vullen we het waterbergingsgebied met een extra laag water. In het gebied wordt gestuurde waterberging toegepast.

Kragten heeft het ontwerp nader uitgewerkt in detaillistische bestekstekeningen. De verdere voorbereiding bestond uit het uitvoeren van onderzoeken, het verzorgen van vergunningen, het opstellen van het RAW-bestek.

Project:
Water parkeren in waterberging Valkenswaard-zuid
Locatie:
Valkenswaard
Klant:
Waterschap De Dommel
Terug naar projecten