Waterberging in Dussen voor opvang overtollig regenwater

Aan de noordkant van Dussen is een ponyweide ingericht als waterbergingslocatie. De realisatie van deze waterberging is een maatregel als gevolg van de wateroverlast in 2015 en wordt gezamenlijk met de gemeente Werkendam uitgevoerd. Met de realisatie van de waterberging is er ruim 0,65 hectare extra ruimte beschikbaar gekomen voor de opvang van overtollig regenwater. In het project is ook circa 490 meter natuurvriendelijke oever aangelegd.

Bij het ontwerp van de waterberging is aansluiting gezocht bij het cultuurhistorische landschap. Daarnaast is rekening gehouden met de belangen van omwonenden door het realiseren van een honden-uitlaatplaats.

Kragten heeft de gehele voorbereiding verzorgd. Deze omvat het opstellen van een schetsontwerp, een definitief ontwerp, het uitvoeren van diverse onderzoeken (flora en fauna, (water)bodem en coördinatie van het benaderen en detecteren van explosieven), het aanvragen van vergunningen en het maken van een bestek. Daarnaast heeft Kragten de aanbesteding verzorgd. Tot slot is op het project ook directie en toezicht gehouden.

Project:
Waterberging in Dussen voor opvang overtollig regenwater
Locatie:
Dussen
Klant:
Gemeente Werkendam
Terug naar projecten