Wateroverlast en hittestress in Son en Breugel

Om te beleven, verblijven, de biodiversiteit te stimuleren en klimaatmaatregelen te nemen voor de wijk de Gentiaan, wil de gemeente Son en Breugel een open watersysteem aanleggen. Na een ontwerpfase waarbij Kragten samen met bewoners een schetsontwerp heeft opgesteld, is de verdere uitwerking vormgegeven in een bouwteam. Met een bouwteam zet je de gezamenlijke kennis en kunde van de opdrachtgever, aannemer en adviesbureau in om knelpunten in het ontwerp op te lossen, zonder dat dit meteen tot meerwerk in de realisatie, dus tot meer kosten, leidt. Het bouwteam optimaliseert samen
het ontwerp, blijft zicht houden op de realisatiekosten door tussentijdse ramingen te maken en maakt het daarbij best mogelijke ontwerp.

Dit bouwteam bestaat uit de gemeente Son en Breugel, Kragten en aannemer KWS Infra Eindhoven. Kragten heeft de rol van bouwteamcoördinator vervult waarbij deze een adviserende rol heeft voor beide partijen alsook een procesmatige rol om het gedachtegoed van een bouwteam te bewaken. Het voorkomen dat de bouwteamleden terugvallen in ’oud gedrag’. In een bouwteam is vertrouwen belangrijk. De opdrachtgever dient erop te vertrouwen dat de aannemer weet wat hij doet ten aanzien van het ontwerp en de prijs die hij hier tegenover zet. Een opdrachtnemer dient erop te vertrouwen dat de opdrachtgever de juiste informatie en gebiedskennis heeft en deelt. Dit is een andere manier van werken dan bijvoorbeeld in een RAW-bestek, waarbij het meer voorkomt dat men discussieert over meer- en minderwerk. De rol van
onze betrokken bouwteamcoördinator is om ervoor te zorgen dat opdrachtgever en -nemer blijven werken op de manier zoals dit binnen het bouwteam past.

Wij ondersteunden de gemeente Son en Breugel met de aanbestedingsprocedure door de aanbestedingscriteria op te stellen voor de aanbestedingsleidraad en om tijdens het beoordelen
van de inschrijvingen te komen tot de beste aannemer. Ook stelden we de bouwteamovereenkomst op tussen gemeente Son en Breugel en aannemer KWS Infra en de aannemingsovereenkomst. De
aannemingsovereenkomst sluit de bouwteamfase af en luidt de realisatiefase in.

Momenteel wordt het watersysteem aangelegd en is de Gentiaanlaan binnenkort klaar voor klimaatverandering.

Project:
Wateroverlast en hittestress in Son en Breugel
Locatie:
Son en Breugel
Klant:
gemeetnte Son en Breugel
Terug naar projecten