Wateroverlast Oirsbeek en Amstenrade

In 2018 ondertekenden waterschap Limburg, gemeente Beekdalen, provincie Limburg, de Limburgse Land en Tuinbouwbond, Natuurmonumenten en Stichting Limburgs Landschap een samenwerkingsovereenkomst om de wateroverlast in Oirsbeek en Amstenrade als gevolg van hevige regenbuien te verminderen. Het waterschap is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen voor knelpunten, waarbij de capaciteit van de regenwaterbuffer bij een T=25 (bui die eens in de 25 jaar voorkomt) groter is dan 750 m3. Knelpunten met kleinere capaciteiten dan 750 m3 worden door de gemeente opgepakt.


In fase 1 vergroot het waterschap drie bestaande regenwaterbuffers, waarmee ongeveer een vijfde deel van de vastgestelde ambitie van circa 8.000 m3 extra waterberging voor 2025 gerealiseerd wordt. Deze regenwaterbuffers liggen nabij of aan de wegen Hulterweg, Douvenderweg en Vaart in Oirsbeek. De eerste werkzaamheden starten half november en duren tot en met januari 2021.
De inbreng van Kragten in dit proces bestaat uit het opstellen van het actieprogramma ’Water in balans’, waarvan het doel is het oplossen van wateroverlastknelpunten in het regionale systeem en het totale Limburgse watersysteem meer klimaat-robuust in te richten.


Voor het ontwerpen van de regenwaterbuffers gaat het waterschap uit van T=25 + 10 mm, beginnend vanaf een minimale inhoud van 750 m3. Bij deze norm wordt ervan uitgegaan dat er 10 mm berging kan plaatsvinden op de akkerlanden die zich op de plateaus bevinden. Voor bovenstaande locaties betekent dat het vergroten van alle drie de bestaande regenwaterbuffers met 750 m3 inhoud. Aangezien het bodemtype ter plaatse van de regenwaterbuffers hoofdzakelijk uit lössgrond bestaat, waarvan de infiltratiecapaciteit erg laag is, is er ook geen rekening gehouden met de infiltratiecapaciteit van de gronden tijdens de ontwerpfase.


Na het opstellen van een definitief ontwerp waarin de landschappelijke inpassing een belangrijke rol speelde, zijn alle drie de regenwaterbuffers opgenomen in een RAW-bestek. Na de aanbesteding zal Kragten ook de begeleiding van de uitvoeringswerkzaamheden verzorgen.

Project:
Wateroverlast Oirsbeek en Amstenrade
Klant:
Waterschap Limburg, gemeente Beekdalen, Provincie Limburg, de Limburgse Land en Tuinbouwbond, Natuurmonumenten en Stichting Limburgs Landschap
Terug naar projecten