Wateroverlast Slenaken aanpak met bouwteam

Samen met aannemer Vissers-Ploegmakers, Wagemaker, gemeente Gulpen-Wittem en waterschap Limburg werkt Kragten in een bouwteam aan de uitwerking van verschillende maatregelen om de lagergelegen delen van Slenaken in het Zuid-Limburgse heuvelland beter te beschermen tegen hoogwateroverlast. Deze kent meerdere oorzaken:
1. regenwater afkomstig van de Loorberg (Heijeneratherweg);
2. hoogwater vanuit de Gulp die door de kern loopt;
3. regenwater vanuit de Dorpsstraat

Iedere oorzaak vraagt om andere maatregelen, maar alle maatregelen zijn nodig om de overlast tegen te kunnen gaan. Het gevoel van urgentie is deze zomer helaas weer pijnlijk duidelijk geworden.
Waterschap Limburg, Staatsbosbeheer, de gemeente Gulpen-Wittem en de provincie Limburg werken nauw samen in dit project en hebben de uitvoering van het werk, na een aanbesteding begin dit jaar, gegund aan aannemer Vissers-Ploegmakers. Kragten is gevraagd de uitvoeringsbegeleiding te verzorgen.

Al bij de eerste rondgang, eind februari 2021, bleek dat de uitvoeringsmethode uit het bestek niet haalbaar was en de plannen moesten worden aangepast. Veel tijd was er echter niet. De werkzaamheden aan de Heijenratherweg (deelproject 5) zouden in ieder geval voor 1 april 2021 gereed moeten zijn. Dan start namelijk het toeristisch seizoen en men wilde de horecaondernemers aan deze weg na een jaar gedwongen sluiting vanwege COVID maximaal faciliteren. Daarom hebben we in een bouwteam met Vissers-Ploegmakers onder grote tijdsdruk de ontwerpen aangepast en aanvullende onderzoeken uitgevoerd (hoogtemetingen, bodemonderzoek, maatvoering ondergrondse buizen en locaties instroompunten). Voor het uitvoeren van de constructieve berekeningen hebben we Wagemaker aan het bouwteam toegevoegd.

We hebben een nieuw ontwerp gemaakt, waarbij we de huidige verkanting van de weg omgelegd hebben naar de andere zijde. Hierdoor stroomt het regenwater dat vanaf de Loorberg komt niet langer via de binnenbocht richting het hotel af, maar via de buitenbocht naar het aangrenzende plantsoen. Het werk is toen direct voortvarend in uitvoering gegaan, waarbij steeds een rijstrook bereikbaar bleef. Op 31 maart kon er al geasfalteerd worden, zodat de deadline van 1 april precies gehaald is.

Om broedende diersoorten niet te verstoren is de uitvoering van de volgende deelprojecten uit het maatregelenpakket uitgesteld tot na de bouwvakvakantie. En als in november het toeristisch hoogseizoen voorbij is, kunnen we ook de laatste deelprojecten in uitvoering nemen.

Onze rol van uitvoeringsbegeleider is tijdens het project dus uitgebreid met die van ontwerpleider. Samen met de aannemer hebben we de plannen haalbaar, betaalbaar en vergunbaar gemaakt en houden we in de fasering van de uitvoering optimaal rekening met ieders belangen en wensen. Hopelijk is Slenaken dan vanaf het einde van dit jaar beter bestand tegen de wateroverlast waarop de kans vanwege de extremere weersomstandigheden steeds verder toeneemt.

Project:
Wateroverlast Slenaken aanpak met bouwteam
Locatie:
Slenaken
Klant:
Gemeente Gulpen-Wittem en Waterschap Limburg
Terug naar projecten