Wateroverlast tunnels Tilburg

Binnen de gemeente Tilburg bevinden zich vijf verkeerstunnels die bij hevige regenval flink onderlopen - alle vijf belangrijke noordzuidverbindingen in Tilburg. Met behulp van onze expertise op het gebied van wateroverlast laten we zien dat sommige oplossingen in een andere hoek gezocht moeten worden. Goede verkeersafwikkeling lijkt namelijk op de korte termijn het meest soelaas te bieden.

Deze vijf verkeerstunnels kunnen bij hevige neerslag tot wel 1 meter diep onder water komen te staan. De initiële vraag was om in kaart te brengen hoe dit ontstaat en wat mogelijke oplossingen zijn. Hiervoor bouwden we een gedetailleerd model op waarbij we extra aandacht besteedden aan de tunnels. Voor het bestaande hoogtemodel verrichtten we uitgebreide metingen in de tunnels. Vervolgens berekenden we hoe bij neerslag het rioolsysteem volloopt en het regenwater tot afstroming komt. Al snel bleek dat het vergroten van de pompcapaciteit in de tunnels niet het probleem oplost. Er zouden extreem grote pompen nodig zijn, waarbij het ontvangend stelsel deze hoeveelheid water niet zou kunnen verwerken. Het veranderen van de afstromingsrichting van regenwater zou wellicht een oplossing kunnen bieden, zij het dat dit niet op de korte termijn kan worden uitgevoerd en dat was een voorwaarde. We moesten dus in een andere richting een oplossing zoeken. Hierbij kwamen onze verkeerskundigen om de hoek kijken.

Want, wat is het effect op het verkeer als tunnels vollopen? Dit zijn we in kaart gaan brengen door een verkeersanalyse. Middels een stakeholdersessie met hulpdiensten, OV en gemeentemedewerkers zijn per tunnel de mogelijke knelpunten in kaart gebracht. Voor iedere tunnel is vervolgens een plan gemaakt om verkeer via specifieke routes om te leiden, zodra de tunnel blank komt te staan. Wanneer watersensoren in de tunnels geplaatst worden, kan in de toekomst een omleidingsroute automatisch ingezet worden. Dankzij onze multidisciplinaire samenwerking vonden wij op korte termijn de oplossing in de meest optimale hoek.

Project:
Wateroverlast tunnels Tilburg
Locatie:
Tilburg
Klant:
Gemeente Tilburg
Terug naar projecten