Watersysteemanalyse polder Prins Alexander

Oostelijk van Rotterdam ligt een van de laagste en dichtstbevolkte polders van Nederland: Polder Prins Alexander. Met waterpeilen tussen de 7 tot 5 meter onder zeeniveau en een bevolkingsdichtheid van bijna 100.000 inwoners is het een kwetsbare plek. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft Kragten daarom gevraagd het watersysteem van dit gebied te onderzoeken. 

Periodiek is het hoogheemraadschap verplicht om te toetsen of het watersysteem voldoet aan de wateroverlastnormen. Zeker in een gebied als Polder Prins Alexander is dit van belang. Niet alleen betreft het hier een kwetsbaar gebied, maar door de jaren zijn er steeds meer woningen bijgebouwd. Wij hebben vanaf de start van het project een geheel nieuw gebiedsmodel gebouwd in hydrologisch rekenmodel SOBEK. Doel van dit gebiedsmodel is om te onderzoeken of de huidige situatie in de polder nog veilig is. Het model is gebouwd op basis van recente GIS-data, inmetingen en waterstandsmetingen.

We hebben scripts geschreven waarmee we geautomatiseerd data kunnen controleren en bewerken. Immers, bij zo’n complex watersysteem is het nagenoeg onmogelijk om van iedere duiker of stuw te controleren of de gegevens realistisch zijn. Na opzet van het model is gecontroleerd of deze realistische resultaten produceert met behulp van neerslag- en waterstandsmetingen van het gehele jaar 2020. Daarbij hebben we gekeken welke modelparameters aangepast moeten worden om het model nog beter te laten presteren.

Met berekeningen van het huidige klimaat en twee toekomstscenario’s laten we zien waar mogelijke knelpunten optreden. Belangrijk hierbij is dat bij piekbuien het water snel genoeg bij de drie grote gemalen van het gebied kan komen. Welke route neemt het water en hoe kan deze geoptimaliseerd worden, is een van de belangrijke inzagen die wij hebben kunnen leveren. Zo heeft het hoogheemraadschap dankzij Kragten weer up-to-date kennis van een van hun complexe, maar mooie polder. 

Project:
Watersysteemanalyse polder Prins Alexander
Locatie:
Rotterdam
Klant:
Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
Terug naar projecten