Waterveiligheid, natuur, recreatie en culltuurhistorie komen samen in de Vierde Bergboezem in Breda

Voor Dienst Landelijk Gebied Tilburg verzorgde Kragten de besteksvoorbereiding, aanbestedingsbegeleiding en uitvoeringsbegeleiding voor de herinrichting van het natuur- en recreatiegebied de “Vierde Bergboezem” ten noorden van Breda. De doelstelling van deze herinrichting omvatte behalve het vergroten van de waterveiligheid (tijdelijke waterberging) in Breda tevens het versterken van de natuurwaarden, het vergroten van recreatieve mogelijkheden in het uitgestrekte gebied en het herstellen van enkele cultuurhistorische elementen.

De oorspronkelijke landbouwgronden hebben plaats gemaakt voor natuur met onder andere rietland, wilgenbroekbossen, struiken en bloemenrijke graslanden. Door het hele gebied zijn verschillende wandel,- fiets- en laarzenpaden gerealiseerd en aan de noordkant van het gebied is een oude schans hersteld. Het hele gebied is een aantrekkelijk leefgebied geworden voor diverse plant- en diersoorten.

De realisatie van de Vierde Bergboezem werd in fases is uitgevoerd. Kragten hield rekening met de reeds gerealiseerde delen door een zo uniform mogelijke inrichting te kiezen. Bij de gehele planvoorbereiding en uitvoering is rekening gehouden met een beheervriendelijke en duurzame (materiaalkeuze) inrichting.

Meer informatie over het project is te vinden op www.vierdebergboezem.nl.

Project:
Waterveiligheid, natuur, recreatie en culltuurhistorie komen samen in de Vierde Bergboezem in Breda
Locatie:
Breda
Klant:
Dienst Landelijk Gebied
Terug naar projecten