Waterverbinding tussen landgoed De Kemphaan en de Hoge Vaart

Stadslandgoed De Kemphaan ligt ten zuidoosten van Almere en is een natuurgebied voor de inwoners van Almere. Gemeente Almere en Staatsbosbeheer werken samen om het landgoed verder te ontwikkelen en mens en natuur dichter bij elkaar te krijgen.

Water speelt een belangrijke rol op stadslandgoed De Kemphaan. Het heeft een ecologische functie (onder andere voor de bever), een recreatieve functie (varen, zwemmen, natuurspeelterrein), barrièrefunctie voor de dierenverblijven van St. AAP en een functie voor de stadslandbouw (watertoevoer/-afvoer). De watergangen en waterpartijen op het stadslandgoed worden gevoed door een aansluiting met de Hoge Vaart.

Omdat de aansluiting van de Hoge Vaart via duikers verloopt en de watergangen relatief smal en ondiep zijn en stuwen bevatten, is het niet mogelijk om het stadslandgoed vanaf de Hoge Vaart varend te bereiken. Daarom wordt een nieuwe watertoevoer vanuit de Hoge Vaart naar de landgoed de Kemphaan gerealiseerd. Deze directe open verbinding zorgt ervoor dat het gebied opengesteld wordt voor recreatievaart (kanoën) en zo de bereikbaarheid van het landgoed vergroot.

Er zijn verschillende partijen die gebruik maken van het aanwezige water voor recreatieve doeleinden. Het water kan vooral in de zomer problemen opleveren door de hoge temperaturen en de lage stroomsnelheid. Door deze temperaturen kan er bij stilstaand of langzaam stromend water blauwalg optreden. Door directe aansluiting op de Hoge Vaart wordt de stroomsnelheid verhoogd en zal de waterkwaliteit verbeteren. Het eindresultaat is een schone en veilige waterverbinding voor het landgoed de Kemphaan.

Om deze doelen te bereiken wordt een bestaande watergang verbreed en via een open verbinding aangesloten op de Hoge Vaart. Verder is vergroting van de pompcapaciteit noodzakelijk voor een verbeterde doorstroming. De realisatie van de bredere waterverbinding met natuurvriendelijke oevers gaat gepaard met aanpassing van de recreatieve routes, de aanleg van een kanosteiger en de aanleg van drie bruggen.

Kragten heeft het voorlopig ontwerp uitgewerkt in een definitief ontwerp en het bestek en de aanbestedingsprocedure verzorgd. Daarnaast hebben we de benodigde onderzoeken gecoördineerd en diverse vergunningen aangevraagd. Tot slot zal Kragten de uitvoeringsbegeleiding verzorgen. Het project wordt nog voor de zomer van 2019 uitgevoerd.

Project:
Waterverbinding tussen landgoed De Kemphaan en de Hoge Vaart
Locatie:
Almere
Klant:
Gemeente Almeren en Staatsbosbeheer
Terug naar projecten