Weloverwogen keuze voor bebordingsplan parkeerverwijssysteem centrum Vlissingen

Door ontwikkelingen in het Scheldekwartier van de stad Vlissingen ontstond de behoefte om het huidige parkeerverwijssysteem van Vlissingen aan te passen. Waar voorheen het verkeer over de Paul Krugerstraat werd geleid, wil de gemeente nu het verkeer via de De Willem Ruysstraat leiden. Deze veranderingen in de P-route hebben de nodige gevolgen voor de aanwezige bebording en voor de routing van het in- en uitgaande verkeer.

Tevens ligt binnen het centrum van Vlissingen de Coosje Buskenstraat. Een straat die onderdeel is van de P-route Centrum en tevens een éénrichtingsstraat is. Met de verlegging van de hoofdroute naar de De Willem Ruysstraat moesten we ook deze éénrichtingsstructuur opnieuw onder loep nemen.

De nieuwe ontsluitingsstructuur in combinatie met het nadenken over de rijrichting op de Coosje Buskenstraat leidt tot aanpassing van de parkeerroute en de bijbehorende bebording. Kragten heeft voor de gemeente Vlissingen in totaal voor drie scenario’s bebordingsplannen opgesteld.
Scenario 1 geeft de verlegging van de hoofdstructuur weer naar de De Willem Ruysstraat. Scenario 2 bevat de verlegging van de hoofdstructuur naar de De Willem Ruystraat plus het omdraaien van het éénrichtingsverkeer van de Coosje Buskenstraat en scenario 3 beschrijft de verlegging van de hoofdstructuur naar de De Willem Ruystraat plus het opheffen éénrichtingsverkeer Coosje Buskenstraat.

De gemeente Vlissingen kan nu weloverwegen haar keuze maken voor een overzichtelijk en veilig centrum.

Project:
Weloverwogen keuze voor bebordingsplan parkeerverwijssysteem centrum Vlissingen
Locatie:
Vlissingen
Klant:
Gemeente Vlissingen
Terug naar projecten