Werkbeschrijving cruciaal bij nieuw licht en geleiding langs de A76

Op het gedeelte van de A76 nabij Stein in Limburg tussen de Belgische grens en het knooppunt Kerensheide hangt de verlichting letterlijk aan een draadje. Deze verlichting wordt lijnverlichting genoemd, waarbij een kabel is gespannen tussen masten en aan die kabel hangen meerdere lichtpunten (armaturen). In het tijdperk van LED-verlichting is deze lijnverlichting ouderwets en dient derhalve vervangen te worden.

Naast de verlichting is op hetzelfde gedeelte van de A76 geleiderail aanwezig die grotendeels sporen van roest vertoont en hierdoor vervangen dient te worden. Daarnaast staat op gedeeltes geen geleiderail waar die tegenwoordig conform de richtlijnen van Rijkswaterstaat wel dient te staan. Hier is nieuwe geleiderail gepland.

Kragten realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat een werkbeschrijving op basis van UAV-gc, waarbij extra aandacht gegeven wordt aan flora en fauna in verband met de aanwezigheid van vleermuizen op een gedeelte van het traject. De nieuwe verlichting kan een negatief effect hebben op de aanwezigheid van de vleermuizen en dient op een juiste manier verwoord te worden in het contract.

Vanwege het raakvlak met de Belgische grens stemt Kragten de verkeersmaatregelen af met het Vlaams Gewest, een belangrijke stakeholder binnen het project. De samenwerking tussen Kragten, Rijkswaterstaat en het Vlaams Gewest verloopt prima. Het is immers niet de eerste keer dat we elkaar nodig hebben.

Op dit moment is de inventarisatiefase achter de rug en zijn wij bezig met het opstellen van het contract en bijbehorende contracteisen. Het doel is om voor de bouwvakantie de producten gereed te hebben, zodat een aannemer kan worden geselecteerd. Het contract is compleet en toch beknopt van aard in tegenstelling tot de realisatie van het werk, waar veel bij komt kijken.

Project:
Werkbeschrijving cruciaal bij nieuw licht en geleiding langs de A76
Locatie:
Stein
Klant:
Rijkswaterstaat
Terug naar projecten