Werken volgens de Omgevingswet Groene Straat Belfeld

De Prins Frederikstraat, Montfortstraat en Bolenbergweg in Belfeld strijden om dé eerste Groene Straat van Belfeld te worden. Er ligt nog geen plan wat we precies gaan doen. Dat maken we samen met de bewoners. Uiteindelijk kiest de jury de straat waar de meeste kansen liggen en waar de betrokkenheid van bewoners het grootst is.

De Groene Straat is een pilot voor de Omgevingswet. Gemeente Venlo verkent samen met de bewoners het nieuwe samenwerken passend bij de Omgevingswet. Samen met de bewoners van de drie straten werken we aan een nieuwe, duurzame invulling van hun straat. Op gepaste afstand zijn we intensief met elkaar aan de slag gegaan. Bewoners zijn zelf aan zet voor de inrichting van hun straat. Zowel de openbare ruimte, tuinen en woningen zijn onderdeel van gesprek. Elke straat kent zijn eigen uitdagingen en dynamiek. Waar de bewoners van de Bolenbergweg de focus legden op het ontmoeten in de straat, was bij de Prins Frederikstraat ‘groei’ een term die herhaaldelijk terugkwam en zette de Montfortstraat in op verkeersveiligheid en het beperken van wateroverlast. Gemeente Venlo, kunstenares Marieke Vromans en Kragten ondersteunen bewoners alleen als er proactief vanuit hen een vraag komt.

De drie straten hebben inmiddels hun concept gepitched voor de jury. Deze is momenteel in beraad over wie dé Groene Straat 2020 wordt. Een belangrijk onderdeel van het juryrapport is de wederkerigheid: wat vraagt de gemeente en wat doen de bewoners zelf. De winnende straat wordt eind oktober 2020 bekendgemaakt en zal dan verder samen met de gemeente worden geconcretiseerd en gerealiseerd.

Kragten begeleidt het externe proces met bewoners, alsook het interne proces bij de gemeente Venlo, om de organisatie in te richten voor het werken volgens de Omgevingswet.

Project:
Werken volgens de Omgevingswet Groene Straat Belfeld
Locatie:
Belfeld
Klant:
Gemeente Venlo
Terug naar projecten