Woningbouw nabij station Leiden-Centraal

De zuidelijke Randstad werkt aan een verstedelijkingsopgave langs de Oude Lijn, de spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht. Hiervoor werken gemeenten, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), provincie Zuid Holland en het Rijk samen in de Verstedelijkingsalliantie. Deze alliantie heeft als doel het leveren van een bijdrage aan het oplossen van het woningtekort en het versterken van de economie. In November 2022 is in het BO-MIRT het officiële startsein gegeven voor de MIRT verkenning voor de Oude Lijn.

Knooppunt Leiden-Centraal is één van de zes deelprojecten van de MIRT Verkenning Oude Lijn. In de Leidse regio worden 30.000 nieuwe woningen gerealiseerd. Om OV-gebruik te stimuleren en daarmee het wegennet zo min mogelijk te belasten worden deze woningen dichtbij Leiden-Centraal gerealiseerd, of goed verbonden met Leiden-Centraal via doorfietsroutes en
HOV-lijnen. Om het gebruik van de trein zo aantrekkelijk mogelijk te maken is het essentieel om te investeren in de capaciteit en de kwaliteit van Leiden-Centraal.

Jan Waalen van Kragten vertegenwoordigt gemeente Leiden in het MIRT-project op het gebied van mobiliteit. Hij werkt samen met alle betrokken partners om niet alleen een aantrekkelijke stationsomgeving te realiseren maar om ook de verbindingen met het knooppunt te optimaliseren. Dit vraagt binnen de gemeente om afstemming met onder andere stedenbouw,
binnenstadmanagement, economie en mobiliteit. Buiten de gemeente een goede samenwerking van belang met regiogemeenten, stakeholders in de stad en de MIRT-partners NS, ProRail, LUMC en Provincie Zuid-Holland. Jan
werkt samen met deze partijen aan het bereikbaar maken en houden van de woningen maar ook aan het optimaliseren van duurzame mobiliteit en het inpassen van alle logistieke bewegingen in de stad. De ontwikkelingen van het knooppunt Leiden-Centraal zijn onderdeel van regionale ontwikkelingen. Daarom is goede afstemming tussen zowel de Leidse ontwikkelingen als de regionale ontwikkelingen cruciaal.

Project:
Woningbouw nabij station Leiden-Centraal
Locatie:
Leiden
Klant:
Gemeente Leiden
Terug naar projecten