Zeelink-pijpleiding ter verduurzaming van Duitsland

Toezicht door Rotterdam Rijn Pijpleiding Maatschappij

Aardgas is de meest klimaatvriendelijke van de fossiele brandstoffen en is essentieel voor een succesvolle implementatie van de energietransitie in Duitsland. Miljoenen huishoudelijke, commerciële en industriële klanten zijn afhankelijk van deze energiebron. Het aardgas dat hiervoor wordt gebruikt is zogenaamd laagcalorisch gas, dat wil zeggen gas met een lage energieopbrengst per m3 gasverbranding. Duitsland bereidt zich voor om over te stappen op zogenaamd hoogcalorisch gas. Naast dat de productie van laagcalorisch gas in 2030 met 90 procent zal afnemen, voornamelijk door de afname van de aardgasproductie in Duitsland en Nederland, is de belangrijkste reden dat ook Duitsland zich heeft gecommitteerd aan de klimaatdoelstellingen van Parijs.
Om deze overstap te kunnen maken realiseert men op dit moment in Duitsland de zogenaamde ZEELINK-pijpleiding van de Belgisch-Duitse grens bij Lichtenbusch naar Sankt Hubert bij Krefeld en verder naar Legden bij Ahaus in Noordrijn-Westfalen. Deze pijpleiding heeft een lengte van ruim 200 km en komt daarbij vele boven- en ondergrondse obstakels tegen. Op twaalf locaties kruist de ZEELINK-pijpleiding onder andere een leiding van Rotterdam Rijn Pijpleiding Maatschappij (RRP).
RRP is eigenaar van een tweetal buisleidingsystemen voor het transport van olieproducten van en naar de haven van Rotterdam naar raffinaderijen in Duitsland. Het ruwe oliesysteem heeft een transportcapaciteit van circa 25 miljoen ton per jaar.
Vanuit veiligheid, milieukundig en economisch belang is het essentieel dat er geen schade ontstaat aan de RRP-pijpleiding tijdens de aanleg van de ZEELINK-pijpleiding. Met de kennis en ervaring uit eerdere projecten bij zowel RRP alsmede Gasunie, benaderde RRP Kragten om toezicht te houden bij het maken van deze kruisingen. Wij zien toe dat de primaire veiligheidsvoorschriften in de nabijheid van de RRP-pijpleiding door de aannemer worden nageleefd en dat de RRP-leiding op voldoende afstand wordt gekruist. Door brede kennis en ervaring met buisleidingen zijn wij ook in staat om te anticiperen op afwijkingen om stagnatie in de uitvoering te minimaliseren. Hierbij staan wij in nauw contact met RRP en de uitvoeringsorganisatie van het ZEELINK-project. Het project loopt nog tot het derde kwartaal van 2020.

Project:
Zeelink-pijpleiding ter verduurzaming van Duitsland
Locatie:
Belgisch-Duitse grens
Klant:
Rotterdam Rijn Pijpleiding
Terug naar projecten