Zeldzame natuur behouden bij Blankenburg-verbinding

Bij de aanleg van de Blankenburg-verbinding gaat zeldzame natuur verloren. Conform het Tracébesluit Blankenburg gaan we die elders compenseren. Dat is geen eenvoudige klus!
Nederland is immers overvol én waar vind je de goede basislocatie? Het project moet immers een habitat opleveren voor een duingebied waar heischraal, kalkrijke én kalkarme grijze duinen zich kunnen ontwikkelen. Rijkswaterstaat vond een locatie nabij de Brouwerdam. De locatie is dan wel in de basis geschikt, toch komt hier veel bij kijken.

Bij de aanleg van deze (oneerbieding te noemen) duinpan ontstaat een samenspel tussen duinveiligheid; een gat graven in een duinenrij mag tenslotte niet ten koste gaan van de veiligheid en de bestaande natuurwaarden. Daar waar we bestaande struwelen als duindoorn wegnemen, gelden strenge regels. Bovendien kun je in een natuurgebied niet ongestraft CO2 en stikstof gaan uitstoten. De nieuwe duinpan mag niet te droog zijn én niet verzuren door het stilstaand regenwater (dus een beetje lek zijn). Bovendien gelden er inrichtingseisen. De natuur is niet strak, waardoor de duinpan ook niet strak dient te worden aangelegd en met (meer dan alleen) micro-reliëf ruimte bieden voor de ontwikkeling van verschillende planten.

Kragten verzorgt de planvoorbereiding en de uitvoeringsbegeleiding in het najaar van 2020. Om inzicht te krijgen in het ontwikkelpotentieel, gaan we twee jaar lang de natuur monitoren. Ook bij storm en tegenwind zal de duinpan zich ontwikkelen.

Zo blijft zeldzame natuur behouden en kan de Blankenburg-verbinding worden gerealiseerd.

Project:
Zeldzame natuur behouden bij Blankenburg-verbinding
Locatie:
Vlaardingen
Klant:
Rijkswaterstaat
Terug naar projecten