Zundert werkt integraal aan de toekomst

De snel veranderende mobiliteit was voor de gemeente Zundert aanleiding om het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan te actualiseren. Samen met de gemeente heeft Kragten een intensief proces opgestart waar veel Zundertse partijen, organisaties en bewoners enthousiast bij zijn aangesloten.

Vaak wordt er gewerkt aan een visie óf aan een uitvoering, terwijl het juist belangrijk is dat deze onderdelen naadloos op elkaar aansluiten. Daarom hebben we deze geïntegreerd. Het unieke in dit project zit hem bovendien in het feit dat de gemeente drie plannen tegelijkertijd heeft opgesteld: het GVVP, Water- en Rioleringsplan en Integraal Beheerplan Openbare Ruimte. Deze plannen moesten nauw op elkaar worden afgestemd om de gemeentelijke ambities voor klimaatadaptatie en duurzaamheid goed te borgen.


Samen met een breed scala aan organisaties en inwoners hebben we de ambities en speerpunten voor de mobiliteit en openbare ruimte uitgewerkt. We hebben bewust meerdere beleidsprogramma’s en partijen betrokken, om ervoor te zorgen dat er een samenhang en gezamenlijk commitment over de plannen ontstaat.


Voor Zundert was het daarbij nieuw om ook de gemeenteraad al in een vroegtijdig stadium écht mee te laten denken in het proces. Op een informele manier zijn er discussies gehouden, waarbij het plan inhoudelijk naar een hoger level is getild. Raadsleden hebben deze manier van werken als prettig ervaren. Voor hen gaat het plan op deze manier ook veel meer leven. Daarnaast waren ook de andere stakeholders erg positief over hun betrokkenheid bij het proces. ’Ik heb het idee dat er echt iets met onze feedback gedaan is, er is goed naar ons geluisterd.” aldus een vertegenwoordiger van een van de dorpsraden. “Veel inwoners wonen, werken en recreëren al jaren in Zundert en weten wat er goed gaat en wat er beter kan. We zijn vanaf het begin van het proces goed betrokken geweest. Het is de eerste keer dat we op zo’n intensieve manier met de gemeente samenwerken. Mooi als we dit in de toekomst kunnen vasthouden.’

Nadat er een gewenst toekomstbeeld is vastgesteld inclusief een plan hoe deze ambities worden gerealiseerd, zijn er concrete projecten uitgewerkt. Op dit moment werkt de gemeente aan de planning en begroting. Hierbij kijken ze welke projecten raakvlakken hebben met welke ambities. Zo wordt een prioritering aan de projecten toegekend en kunnen concrete vervolgstappen worden gezet. Vanzelfsprekend gebeurt dat ook dan weer samen met dorpsraden en inwoners. 

Project:
Zundert werkt integraal aan de toekomst
Locatie:
Zundert
Klant:
Gemeente Zundert
Terug naar projecten