Zuyd Hogeschool Heerlen in parkachtige omgeving met geschakelde vijvers

Zuyd Hogeschool kent verschillende vestigingen, waaronder een in Heerlen. De school in Heerlen biedt voornamelijk onderdak aan zorggerelateerde opleidingen. Rond de school is een inspirerende parkruimte ontworpen. Het bijzondere aspect binnen deze parkruimte wordt gevormd door een duurzame waterstructuur. Hemelwater dat op het dak van de gebouwen valt, alsmede water afkomstig van de verharde oppervlakken, wordt niet op het rioolstelsel geloosd, maar wordt in een reeks van geschakelde vijvers opgevangen en gebufferd. Het te veel aan water wordt vervolgens vertraagd afgevoerd richting de Geleenbeek. Afstroompieken in de beek worden zo voorkomen. Daarnaast wordt de capaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallatie op deze manier niet onnodig belast. Behalve functioneel zorgt het oppervlaktewater voor een fraaie begrenzing van het schoolterrein.

Project:
Zuyd Hogeschool Heerlen in parkachtige omgeving met geschakelde vijvers
Locatie:
Heerlen
Klant:
Zuyd Hogeschool
Terug naar projecten