GeoBuzz

GeoBuzz

Kijk eens door onze bril naar Geodata!


Met op dinsdag 24 mei om 14.15 uur in Streamtheater 1 de lezing:

"Geodata klaar voor de Omgevingswet" door Leon Baanders

Hoe leg je als overheidsinstantie je begrenzingen vast binnen het DSO en wat komt daar allemaal bij kijken? Die vraag van Rijkswaterstaat aan Kragten in 2017 leidde tot een lange reis waarin waterbeheer, geodata en juridische uitgangspunten verenigd moesten worden tot eenduidige begrenzingen in het DSO. Geen eenvoudige opgave, aangezien een verkeerde begrenzing verstrekkende gevolgen kan hebben voor zowel Rijkswaterstaat als initiatiefnemers.
Vier jaar later staan de begrenzingen online…maar daarmee is het verhaal nog maar net begonnen. Want hoe hou je de vastgelegde grenzen actueel? Buiten wordt immers continu gewerkt aan nieuwe projecten, en de begrenzingen moeten die veranderingen wel tijdig weergeven. In het op orde brengen en houden van de geodatahuishouding van Rijkswaterstaat ligt de grootste uitdaging voor de komende jaren. Maar het is ook een kans om de organisatie in te richten op de integrale benadering die vanuit de Omgevingswet wordt gevraagd.

Kragten is aanwezig op de GeoBuzz op 23 en 24 mei 2022 in het Congrescentrum 1931 in 's-Hertogenbosch.

Kom meepraten over geodata bij onze stand en kom op dinsdag luisteren naar de presentatie "Geodata klaar voor de Omgevingswet" van onze collega Leon Baanders.