Verbindingsdag Klimaatbestendige gemeente

Verbindingsdag Klimaatbestendige gemeente

Lezing "Van risicodialoog naar participatie van 14.35 – 15.00 uur  door Petra Thijs van Kragten


Veel gemeenten zijn bezig om de openbare ruimte klimaatbestendig in te richten. Maar hoe zorg je ervoor dat alle betrokken stakeholders aanhaken? Petra Thijs-Spee van Kragten vertelt er alles over tijdens een sessie op de Verbindingsdag Klimaatbestendige Gemeente.

Gemeenten zijn op zoek naar de klimaatmaatregelen om de risico’s op wateroverlast, hitte en droogte zo klein mogelijk te houden en de kansen te benutten om in de toekomst weerbaarder te worden tegen extremere weersomstandigheden. Vanuit deze gedachte zijn veel gemeenten inmiddels begonnen met het houden van risicodialogen, zo merkt Petra Thijs-Spee van Kragten. “Dat zijn zowel interne dialogen met de verschillende afdelingen binnen de gemeente, als dialogen met externe stakeholders. Stappen maken op het gebied van klimaat dat kun je niet alleen, maar hoe pak je dit aan? Wie zijn de stakeholders en hoe krijg je de verschillende stakeholders mee? Daar moet goed over nagedacht worden. Je kunt er veel mensen bij betrekken, maar je moet wel een dialoog voeren met mensen die de urgentie zien.”

Thijs-Spee komt met een duidelijk praktijkvoorbeeld. “Neem bijvoorbeeld bedrijventerreinen. Dat zijn locaties die vaak te maken hebben met wateroverlast. Je hebt echter ook te maken met bedrijven die zelf geen overlast ervaren. Wat je dan vaak ziet is dat er tijdens inloopavonden weinig animo is vanuit bedrijven die zelf geen overlast ervaren. Je zult dan een andere tactiek moeten bedenken om mensen te laten aanhaken. Het is van belang dat je weet wat deze partijen belangrijk vinden. Ze moeten het belang in gaan zien, anders zul je sommige stakeholders niet meekrijgen.”Online verbindingsdag Klimaatbestendige gemeente

Het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte is een actueel vraagstuk. De effecten van klimaatverandering zijn nu al duidelijk te merken: hogere temperaturen, mildere en nattere winters, hevigere buien, meer kans op wateroverlast, meer kans op droge zomers en hittestress in de stad. Het is van belang om bij nieuwe investeringen in de openbare ruimte rekening te houden met deze kwetsbaarheid. De opgave is te bouwen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de openbare ruimte.

Ervaringen uitwisselen, samen stappen zetten, inspiratie vinden, innovaties delen, het debat aan gaan; het draagt allemaal bij aan het gezamenlijke doel dat overheden, kennisinstellingen, brancheorganisaties en leveranciers hebben: het klimaatbestendiger maken van gemeenten.

Petra Thijs-Spee komt spreken tijdens de Verbindingsdag Klimaatbestendige Gemeente. Bekijk het programma en meld je gratis aan via https://hopin.to/events/verbindingsdagklimaat.