Sinds april 2020 zet Kragten zich in voor het behalen van een CO2-bewust-certificaat. Dit certificaat is bedoeld voor bedrijven die willen aantonen dat zij zich bewust bezig houden met het reduceren van hun carbon-footprint. Opgedeeld in vijf niveaus streeft Kragten er naar om in maart 2021 in het bezit te zijn van een niveau 5-certificaat. Kragten had tussen 2012 en 2016 al een niveau 3-certificaat en heeft dit vanaf 2016 overgenomen in de ISO14001. Recent is de ambitie voor CO2-reductie bij verschillende opdrachtgevers van Kragten nieuw leven in geroepen, een ontwikkeling waar Kragten in meebeweegt.


Uiteraard zijn er binnen Kragten meerdere activiteiten en interne projecten in uitvoering, afkomstig uit ons duurzame karakter. Denk hierbij aan het huidige onderzoek naar zonnepanelen voor onze kantoren, het leasen van elektrische voertuigen en de NS-businesscard. In de toekomst gaat Kragten nog meer initiatieven opstarten die ons duurzaam karakter nog verder verfijnt.
Een belangrijke vernieuwing is het weer aannemen van een concrete reductiedoelstelling. Kragten sluit zich aan bij de doelstellingen van Nederland en Europa en dit is als volgt verwoord:


“Kragten realiseert in 2030 een CO2-reductie van 26% ten opzichte van 2019”


We houden u graag op de hoogte middels de onderstaande documenten:

-    CO2-Emissiemanagementplan

-    CO2-Communicatieplan

-    Periodieke Emissierapportage