Panorama Kragten, onze kijk op een aantrekkelijk en optimistisch Nederland

Met deze nieuwsbrief Panorama Kragten laten wij u zien hoe wij, met ruim 180 collega’s, met energie, passie, plezier, betrokkenheid en trots samen met onze opdrachtgevers werken aan een aantrekkelijk en optimistisch Nederland.

Onze kragt ligt in het vertalen van de ‘grote’ maatschappelijke vraagstukken, naar oplossingen op een lokaal en concreet schaalniveau. Haalbaarheid, maakbaarheid en betaalbaarheid zijn hierbij voor ons centrale begrippen. Samen creëren we toekomstbestendige steden en gebieden met meerwaarde voor de eindgebruikers!

Duurzame energie in het buitengebied van Best

Kragten heeft samen met de gemeente Best de ‘Visie duurzame energie buitengebied Best’ opgesteld. De gemeente Best wil samen met de regio bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en zoekt naar mogelijkheden voor het verduurzamen van haar energiebehoefte. 

Uitbreiding Bakelse Plassen in Milheeze

Het agrarisch landschap ten noorden van Milheeze in de gemeente Gemert-Bakel transformeert steeds verder tot een fraai uitgestrekt natuur- en recreatiegebied. Kragten begeleidt De Peelhorst bij een nieuw deelplan: Achter de Berke. 

Risicodialoog strategisch klimaatadaptatieplan Nederweert

Gemeente Nederweert wil bovenop de te nemen maatregelen op korte en lange termijn, ook inzicht krijgen in het participatietraject hoe ze hun burgers mee kunnen nemen om hun woning af te koppelen en hun tuinen te vergroenen.

Oude glorie in een kleinere kern

Het centrum van Echt vervult een regionale functie. Het is een centrum met een bovenlokale uitstraling. Het huidige kernwinkelgebied heeft altijd een belangrijke rol in de regio gespeeld, maar verkeert momenteel in een neerwaartse spiraal. In de centrumvisie is oog voor dezelfde functie en uitstraling in een compactere kern.