Panorama Kragten, onze kijk op een aantrekkelijk en optimistisch Nederland

Met deze nieuwsbrief Panorama Kragten laten wij u zien hoe wij, met ruim 180 collega’s, met energie, passie, plezier, betrokkenheid en trots samen met onze opdrachtgevers werken aan een aantrekkelijk en optimistisch Nederland.

Onze kragt ligt in het vertalen van de ‘grote’ maatschappelijke vraagstukken, naar oplossingen op een lokaal en concreet schaalniveau. Haalbaarheid, maakbaarheid en betaalbaarheid zijn hierbij voor ons centrale begrippen. Samen creëren we toekomstbestendige steden en gebieden met meerwaarde voor de eindgebruikers!

Het obstakelvrij maken van een duurzame ontwikkeling

In het Safari Resort Beekse Bergen overnacht je letterlijk tussen de wilde dieren. Een unieke safari beleving. Directeur Dirk Lips “ De filosofie achter het Safari Resort is realiseren van een gevoel waarbij onze gasten zich in Afrika wanen”. Bij de realisatie is hier tot in het kleinste detail over nagedacht.

Zundert werkt integraal aan de toekomst

De snel veranderende mobiliteit is een belangrijk vraagstuk. Dat was de reden voor de gemeente Zundert om haar Verkeers- en Vervoerplan te actualiseren. Samen met de gemeente hebben wij een uniek proces opgestart waar veel Zundertse partijen, organisaties en bewoners met enthousiasme bij zijn aangesloten.

Parkwijk 't Ham, wonen in het groen

Parkwijk ’t Ham ligt in een groene hoek, waar de Hambeek haar laatste bocht omheen maakt alvorens uit te monden in de Maas. Een plek die over een tijd een evenwichtig groen karakter krijgt. Karakterbepalend is ook die teruggetrokken ligging aan de rivierkromming. Het levert een prachtig uitzicht op over het water.

Herinrichting beekdal van de Aa bij Erp

Sinds 2015 wordt onderzocht of de (her)ontwikkeling van een Omnipark (multifunctioneel sportpark) in het beekdal van de Aa bij Erp mogelijk is en welke meerwaarde dit kan hebben voor het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid in Erp en omgeving.

Kansenkaart duurzame energie

Duurzame energie in het buitengebied van Best

Kragten heeft samen met de gemeente Best de ‘Visie duurzame energie buitengebied Best’ opgesteld. De gemeente Best neemt, ook in relatie tot de Regionale Energiestrategie, samen met de regio haar verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen en zoekt naar mogelijkheden voor het verduurzamen van haar energiebehoefte.

Uitbreiding Bakelse Plassen in Milheeze

Het agrarisch landschap ten noorden van Milheeze in de gemeente Gemert-Bakel transformeert steeds verder tot een fraai uitgestrekt natuur- en recreatiegebied. Kragten begeleidt De Peelhorst bij een nieuw deelplan: Achter de Berke.

Risicodialoog strategisch klimaatadaptatieplan Nederweert

Kragten heeft in opdracht van de gemeente Nederweert voor de kernen een ’Strategische klimaatadaptatieplan’ opgesteld. Hierbij wilden ze bovenop de te nemen maatregelen op korte en lange termijn, ook inzicht krijgen in het participatietraject hoe ze hun burgers mee kunnen nemen om hun woning af te koppelen en hun tuinen te vergroenen.

Oude glorie in een kleinere kern Echt

Het centrum van Echt vervult een regionale functie. Het is een centrum met een bovenlokale uitstraling. Het huidige kernwinkelgebied heeft altijd een belangrijke rol in de regio gespeeld, maar verkeert momenteel in een neerwaartse spiraal. In de centrumvisie is oog voor dezelfde functie en uitstraling in een compactere kern.

Area X, het water- recreatiegebied van Roermond

Kragten begeleidt Perry Houkes, eigenaar van waterrecreatie- en watersportlocatie de Noorderplas en gemeente Roermond, op integrale wijze bij de verdere ontwikkeling van de Noorderplas tot toeristisch-recreatieve trekpleister met een bovenregionale uitstraling. Kragten vormt daarbij de spin in het web tussen diverse betrokkenen, zoals de initiatiefnemer, de gemeente en bijvoorbeeld Rijkswaterstaat.

Beach City Den Haag

De combinatie Kragten en ASM kregen de opdracht om in Den Haag in het kader van Den Haag dé Europese sporthoofdstad, een Skills Garden te ontwikkelen op het strand.

Een integrale centrumvisie voor Hilvarenbeek

Kragten begeleidt gemeente Hilvarenbeek bij het opstellen van een integrale visie voor het centrum van de kern Hilvarenbeek. Middels deze visie anticipeert Hilvarenbeek op demografische ontwikkelingen en maatschappelijke opgaves (veranderend consumentengedrag, de energietransitie, klimaatadaptatie en het streven naar een circulaire economie).

BREEAM-certificering Smoothiefabriek Innocent

Innocent (de smoothies met een smile) is bezig met de ontwikkeling van een productielocatie op de 2e Maasvlakte in Rotterdam. In opdracht van Innocent heeft Kragten gekeken naar kansen voor natuur op basis van de richtlijnen voor de BREEAM-certificering.

Een nieuw centrumplan voor Dongen

Het centrumgebied van Dongen is de afgelopen jaren volop in ontwikkeling. Na de oplevering van de Hoge Ham, het Looiersplein met de aangrenzende winkelstraten en de sociaal-culturele ontmoetingsplek De Cammeleur vormen het park Vredeoord, het Wilhelminaplein en het Looiershof het sluitstuk van de fysieke transformatie van het gebied.